సవతి తల్లి, కూతురు మధ్య నడిచే కథ లో శ్రీదేవి- కమల్‌ రెండో కూతురు అక్షర హాసన్….

Leave a Reply

Your email address will not be published.