కర్నూలు జిల్లా అవుకు మండలం మెట్టుపల్లె గ్రామ సమీపాన వేగటాళ్ల ఉచ్చులో చిరుత….

Leave a Reply

Your email address will not be published.