ఇసుక వినియొగదారులకు అవసరమైన ఇసుకను సరఫరా చేసేందుకు ప్రధాన అంశాలపై పక్కా ప్రణాళిక సిద్దం చేసుకోవాలని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్ లను ఆదేశించిన ప్రభుత్వ ప్రధాణ కార్యదర్శి

Leave a Reply

Your email address will not be published.