ఇసుక వినియొగదారులకు అవసరమైన ఇసుకను సరఫరా చేసేందుకు ప్రధాన అంశాలపై పక్కా ప్రణాళిక సిద్దం చేసుకోవాలని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్ లను ఆదేశించిన ప్రభుత్వ ప్రధాణ కార్యదర్శి

Happy Birth Day to Renu Desai
వికలాంగుల సమస్యల పరిష్కార ప్రయత్నం చేస్తానని వికలాంగులకు భరోసా ఇచ్చిన అదనపు జాయింట్ కలెక్టర్

ఇసుక వినియొగదారులకు అవసరమైన ఇసుకను సరఫరా చేసేందుకు ప్రధాన అంశాలపై పక్కా ప్రణాళిక సిద్దం చేసుకోవాలని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్ లను ఆదేశించిన ప్రభుత్వ ప్రధాణ కార్యదర్శి   APSCS note

Happy Birth Day to Renu Desai
వికలాంగుల సమస్యల పరిష్కార ప్రయత్నం చేస్తానని వికలాంగులకు భరోసా ఇచ్చిన అదనపు జాయింట్ కలెక్టర్

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *