చిన్నారి పెళ్లికూతురిలా బుల్లితెర నుండి ‘ఉయ్యాల జంపాల’ వెండితెరపైకి వచ్చిన చిన్నది అవికగోర్‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published.