అక్రమ మైనింగ్, ఇసుక తరలించే వాహనాలను సీజ్ చెసి కేసు నమోదు చేయలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశం.

Leave a Reply

Your email address will not be published.