అక్రమ మైనింగ్, ఇసుక తరలించే వాహనాలను సీజ్ చెసి కేసు నమోదు చేయలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశం.

జాతీయ సమైక్యత, మత, సామరస్యం పై వర్క్ షాప్ సెమినార్
జెనీలియా కి కొడుకు పుట్టాడు

 

Press-Note1అక్రమ మైనింగ్, ఇసుక తరలించే వాహనాలను సీజ్ చెసి కేసు నమోదు చేయలని జిల్లా కలెక్టర్  ఆదేశం.

 Click here for more information for Press Note relaseed by Government .!

జాతీయ సమైక్యత, మత, సామరస్యం పై వర్క్ షాప్ సెమినార్
జెనీలియా కి కొడుకు పుట్టాడు

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *