‘అభినందన’ చిత్ర దర్శకుడు అశోక్‌కుమార్ ఇక లేరు

బెంగుళురు కి చెందిన ఓ కన్నడ బాలిక కర్నుల్ లొ ప్రత్యక్షం అయ్యింది
కాశ్మీరును నాలుగోవ సారి పర్యటించిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

ashok(4)

గత కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న అశోక్‌కుమార్  ఇక లేరు  ఈయన తెలుగులో కార్తీక్, శోభన జంటగా రూపొందించిన ‘అభినందన’ చిత్ర దర్శకుడు, కెమెరామెన్ గా పనిచేశారు.

బెంగుళురు కి చెందిన ఓ కన్నడ బాలిక కర్నుల్ లొ ప్రత్యక్షం అయ్యింది
కాశ్మీరును నాలుగోవ సారి పర్యటించిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *