గ్లోయింగ్ స్కిన్ కావాలా అయితే రోజూ ఓ గ్లాసు క్యారెట్, టమోటా జ్యూస్ తీసుకోండి.

గ్లోయింగ్ స్కిన్ కావాలా అయితే రోజూ ఓ గ్లాసు క్యారెట్, టమోటా జ్యూస్ తీసుకోండి.carrot-juice-benefits

క్యారెట్ జ్యూస్‌లో విటమిన్ ఎ ఉంటుంది. అలాగే టమోటా జ్యూస్లో చర్మకాంతిని మెరుగు పరిచే లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *