13 వ తేదిన రాజీనామా?:CM

BAN VS SL : 1st test(DAY 4)
Govt.bank employees bundh

kkరేపు జరిగే పార్లమెంట్ సమావేశంలో బిల్లును ప్రవేశపెట్టలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.ఇందుకు సొనియ గాంధి, ప్రధాని మన్మొహన్ సింగ్ తమ అభిప్రయాలను ఖాతరు చెయ్యడం లేదని, అందుకే తాను రాజీనామా చెస్తున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు తెలిపారు.ఈ రోజు తెలంగాణ బిల్లును రష్ట్రాపతి ప్రనభ్ ముఖర్జి గారి అమోదం పొందెలా చుస్తారని సమాచారం.

BAN VS SL : 1st test(DAY 4)
Govt.bank employees bundh

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *