డ్వాక్రా బజారును ప్రారంభించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మెన్ మల్లెల రాజశేఖర్

యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు వేగవంతం చేయాలని పంచాయితీరాజ్ అధికారులను ఆదేసించిన జిల్లా కలెక్టర్ సి.హెచ్. విజయ మోహన్
ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజలకు సకాలం లో సేవలు అందించాలి : జిల్లా కలెక్టర్

డ్వాక్రా బజారును ప్రారంభించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మెన్ మల్లెల రాజశేఖర్

GDE Error: Unable to load profile settings
యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు వేగవంతం చేయాలని పంచాయితీరాజ్ అధికారులను ఆదేసించిన జిల్లా కలెక్టర్ సి.హెచ్. విజయ మోహన్
ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజలకు సకాలం లో సేవలు అందించాలి : జిల్లా కలెక్టర్

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *