డ్వాక్రా బజారును ప్రారంభించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మెన్ మల్లెల రాజశేఖర్

డ్వాక్రా బజారును ప్రారంభించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మెన్ మల్లెల రాజశేఖర్

[gview file=”https://manakurnool.com/wp-content/uploads/2014/12/Dwakra-Bazar-2.pdf” width=”95%” save=”0″ cache=”0″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *