ఆఖరి పోరాటం

అసెంబ్లీ సమవేశం
Uday Kiran Hero Died – Manasantha Nuvve Hero

ఈ అసెంబ్లీ సమెవేశాల్లో ప్రతి ఎమ్మెల్యే తన అభిప్రాయాలను చెప్పాలని APNGO అధ్యక్షుడు అశోక్ బాబు తెలిపారు. దీనికి అన్ని పార్టిల ఎమ్మెల్యేలంతా ఒకే మాటపై ఉండాలి తెలిపారు. అసెంబ్లీలో తెలంగాణ  బిల్లును అమోదం పొందకుండ చేసి సమైక్యవాదన్ని వినిపించాలని పిలుపునిచ్చారు.

అసెంబ్లీ సమవేశం
Uday Kiran Hero Died – Manasantha Nuvve Hero

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *