తనను వెంబడించిన ఆకతాయిలను ఓ యువతి పోలీసులకు పట్టించిన సంఘటన కర్నూలులో చోటుచేసుకుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published.