కలెక్టరేట్‌లోని సమావేశ మందిరంలో మంగళవారం ఆయన సర్వశిక్ష అభియాన్ వయోజన విద్యాశాఖ అధికారులతో సమీక్ష

Leave a Reply

Your email address will not be published.