కిరణ్‌బేడీని సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించే ఛాన్స్!

Leave a Reply

Your email address will not be published.