సమైక్య ఆంధ్రకోసం ఉపాధ్యాయుడు బలిదానం

Engineering Student turns as a Farmer
Delhi Gang rape victims getting death penality by prosecutors

బి.శంకర్ యాదవ్  సమైక్యఆంధ్ర ఉద్యమం  కోసం నాయుడు పేట అంబేత్కర్ దీక్షలో పాల్గొని ఉపన్యాసం ఇస్తూ కూలిపొయాడు.వెంటనే  అతడిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెలితే     గుండె  పొటుతో  మరణించాడని    చెప్పారు.  ఈయన నాయుడు పేట లోని అన్నమేదు గ్రామం లో సైన్స్   ఉపాధ్యాయుడుగా పని చేసేవారు.

Engineering Student turns as a Farmer
Delhi Gang rape victims getting death penality by prosecutors

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *