400 మంది యువకుల నేత్రదానం

Sir ” Jadeja” unbelievable knock at the end of innings
Australian open: new hero of tennis Wawrinka

kప్రణుతి జూనియర్ కాలేజ్ అద్వర్యంలో 400 మంది విద్యార్థులు,వివిధ సంఘాల నాయకులు నేత్రదాన అవగాహన సదస్సు లో పాల్గొని నేత్రదాన అంగికార పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని “ఈనాడు_మీతోడు” అద్వర్యం లో లయన్స్ క్లబ్ లో నిర్వహించారు.

Sir ” Jadeja” unbelievable knock at the end of innings
Australian open: new hero of tennis Wawrinka

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *