అనుష్క ఓ పాత్ర కోసం తన బరువుని ఏకంగా వంద కిలోలకు పెంచనున్నారట.

Leave a Reply

Your email address will not be published.