దడ పుట్టిస్తున్న విషజ్వరాలు

కర్నూలులొ భారిగా కొనసాగుతున్న బంద్
రాయలసీమలో కొనసాగుతున్న బంద్

  • డెంగీ లక్షణాలతొ మంత్రాలయం లొ ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి dengue-virus
  • జిల్లాలొ 320 కేసులు నమోదు
  • పరిసరాలు పరిశుభ్రంగావుంచుకొవాలి
  • మురికి నీటి గుంతలు లేకుండా చూసుకొవాలి
  • ప్రతి ఒక్కరు దొమ తెరలు వాడటం మంచిది

చిన్నా పెద్దా తేడా లెకుండా అందరూ జబ్బు బారిన పడుతున్నారు ఆసుపత్రులకు పరుగులు తీస్తున్నారు. పట్టణం , పల్లె అనె తేడా లేకుండా అన్ని ప్రంతాలలొ జ్వర బాదితులు ఎక్కువౌతున్నరు జిల్లా వ్యప్తంగా 320 డెంగి కేసులు నమొదయ్యాయి   The dengue infection : The dengue infection (DENV) in one of five[1] serotypes is the reason for dengue fever. It is a mosquito-borne single positive-stranded RNA infection of the family Flaviviridae; variety Flavivirus.[2][3] All five serotypes can result in the full range of disease.[2] Its genome is around 11000 bases that codes for three structural proteins, capsid protein C, film protein M, envelope protein E; seven nonstructural proteins, Ns1, Ns2a, Ns2b, Ns3, Ns4a, Ns4b, Ns5; and short non-coding areas on both the 5′ and 3′ ends.[2][4] Further characterization of every serotype into genotypes regularly identifies with the district where specific strains are normally discovered or were first found.

కర్నూలులొ భారిగా కొనసాగుతున్న బంద్
రాయలసీమలో కొనసాగుతున్న బంద్

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *