ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస మద్దతు ధరకే వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని గ్రామీణ మహిళలకు ఆదేశించిన జాయింట్ కలెక్టర్

Leave a Reply

Your email address will not be published.