వాళ్లు కొత్త ఆలోచనలతో వస్తే… కొత్త రకం సినిమాలు వస్తాయి…..పూరి జగన్నాథ్

Happy Birth Day to Prabhu
Happy birthday to you Ravikumar

Puri-Jagannadh-Interviewవాళ్లు కొత్త ఆలోచనలతో వస్తే… కొత్త రకం సినిమాలు వస్తాయి…..పూరి జగన్నాథ్

రేపు కొత్త సంవత్సరం వస్తోంది – కొత్త డెరైక్టర్లూ రావాలి.

వాళ్లు కొత్త ఆలోచనలతో వస్తే… కొత్త రకం సినిమాలు వస్తాయి రండి. రేపు ఇక్కడే కలుద్దాం.

Happy Birth Day to Prabhu
Happy birthday to you Ravikumar

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *