డిసెంబర్ ౩౦ లోపు అర్హులైన వారందరికి పెన్శన్లు

పెండింగ్ లో వున్న ఎస్.సీ, ఎస్.టి కేసులకు సంబందించి పూర్తి విచారన జరిపి నివేదిక సమర్పించాలి : జిల్లా కలెక్టర్ సీహెచ్. విజయ మోహన్
కమల్‌హాసన్‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఉత్తమవిలన్‌’ సినిమా ఆడియో పంక్షన్‌ అమెరికాలో…..

డిసెంబర్ ౩౦ లోపు అర్హులైన వారందరికి పెన్శన్లు

Pensions

పెండింగ్ లో వున్న ఎస్.సీ, ఎస్.టి కేసులకు సంబందించి పూర్తి విచారన జరిపి నివేదిక సమర్పించాలి : జిల్లా కలెక్టర్ సీహెచ్. విజయ మోహన్
కమల్‌హాసన్‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఉత్తమవిలన్‌’ సినిమా ఆడియో పంక్షన్‌ అమెరికాలో…..

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *