సచిన్,సిఎన్ రావు:భారత రత్న

నేడే పయనం:CM
Kevin Peterson’s(ENG) career ends

kkఈ రోజు సచిన్ తెందుల్కర్,సిఎన్ రావులకు భారత దేస అత్యున్నత పురస్కారం భారత రత్న ను రాష్ట్రపథి ప్రణబ్ ముఖర్జి గారు ప్రాదానం చేస్తున్నారు. పురస్కార గ్రహీతలు తమ బయోడెటా లలో “రాష్ట్ర పతి నుండి భారత రత్న పురస్కార గ్రహిత పొందినట్లు గా ఉండొచ్చని ” పేర్కొన్నారు.

నేడే పయనం:CM
Kevin Peterson’s(ENG) career ends

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *