గోపాల గోపాల సినిమా…హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా ఉందంటూ సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు…

Leave a Reply

Your email address will not be published.