రైతులు సాగునీటిని పొదుపు వినియోగించుకోవాలని కమిషనర్‌ విజ్ఞప్తి ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.