నేడే పయనం:CM

ENG VS AS:3rd T20
సచిన్,సిఎన్ రావు:భారత రత్న

kkC.M. కిరణ్ కుమర్ రెడ్డి గారు ఇ రోజు డిల్లి కి ఇందిరా సమాధి కి వెల్లి మౌనధిక్ష చెపడతారు. అనంతరం రెపు ఉదయం సీమంధ్ర నేతలతో కలిసి రష్త్రపథి ప్రణబ్ ముఖర్జి గారిని కలిసి తమకు గల అభ్యంతరాలను వాటి వల్ల జరిగే పరిణామలను తెలపాలని నిర్ణయించారు. కేంద్రం నిర్ణయాన్ని బత్తి సుప్రిం కోర్ట్ లో కేసు వెస్తామని తెలిపారు.

ENG VS AS:3rd T20
సచిన్,సిఎన్ రావు:భారత రత్న

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *