వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి  పండించిన ఉల్లికి గిట్టుబాటు ధర కరువైంది

Leave a Reply

Your email address will not be published.