కర్నూలు ఏపిఎస్పి గ్రౌండ్ లొ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు రిహార్సల్స్

కార్డ్ లేకున్న ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపు
Why Kurnool is suitable for Capital Of Andhra Pradesh?

ఆగస్ట్ పదిహేను స్వాంతంత్ర్య దినోత్సవ సంధర్భంగ ఈరోజు ఉదయం 9 గంటల నుండి స్తానిక కర్నూలు ఏ పి ఎస్ పి గ్రౌండ్ లొ  స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు రిహార్సల్స్ ప్రారంభం అయ్యాయి. ఇందులో ఎం పీ కె ఇ క్రిష్ణమూర్తి గారు పాల్గొనడం విశేషం.

కార్డ్ లేకున్న ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపు
Why Kurnool is suitable for Capital Of Andhra Pradesh?

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *