యువత…యువత…యువత…

తెలంగాణ బిల్లును వ్యతిరేకిద్దాం:కేశవ్
Sir ” Jadeja” unbelievable knock at the end of innings

CBIjd J.D.లక్ష్మి నారాయణ మత్లాడుతూ  యువత దేశ భవిష్యత్తుకు పునాదిలాంటిది.వారు కచ్చితంగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని సరియైన అభ్యర్తిని ఎన్నుకోవాలి.యువత తమ  ఓటు హక్కును వినియోగించుకోకుండా ఉంటే ప్రశ్నించే హక్కు ఉందదని “let us vote” కార్యక్రమం లో తెలిపారు.

తెలంగాణ బిల్లును వ్యతిరేకిద్దాం:కేశవ్
Sir ” Jadeja” unbelievable knock at the end of innings

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *