పాకిస్తాన్‌లో ఉగ్రవాదుల దాడిలో దాదాపు 126 మంది విద్యార్థులు మరణించినట్టు సమాచారం…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.