లొక్ సత్తా జాతీయ అధ్యక్షుడు జయప్రకాష్ నారాయణ్ పై దాడి

Govt.bank employees bundh
తెలుగు మాత్రు భాష కాదు అమ్రుత భాష:కెనడా

kkడీల్లీ లోని అంధ్రప్రదేశ్ భవన్ లో విలేకరులతో   లొక్ సత్తా జాతీయ అధ్యక్షుడు జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారు మాట్లడుతుండగా తెలంగాణ “న్యాయవాదులు”,విద్యార్థులు అడ్డుకున్నారు.ఆపై తెలంగాణపై ద్వంద్వ వైఖరి వద్దంతు వారు నినాదాలు చెస్తూ   లొక్ సత్తా జాతీయ అధ్యక్షుడు జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారిని కాలరు పట్టుకొని కొట్టడానికి ప్రయత్నించారు.అయితే పొలిస్ వారు   జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారిని ఆ తెలంగాణ “న్యాయవాదులు”,విద్యార్థులను అడ్డుకున్న్నరు.హైదరాబాద్ లోని   లొక్ సత్తా నాయకులు పార్టి కార్యకర్తలు అందరు కలిసి తమ నాయకుడికి జరిగిన అన్యాయాన్ని ఖండించారు.

Govt.bank employees bundh
తెలుగు మాత్రు భాష కాదు అమ్రుత భాష:కెనడా

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *