యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు వేగవంతం చేయాలని పంచాయితీరాజ్ అధికారులను ఆదేసించిన జిల్లా కలెక్టర్ సి.హెచ్. విజయ మోహన్

చారిత్రక ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న హంపి ఉత్సవాలు జనవరి 9, 10, 11వ తేదీల్లో..
డ్వాక్రా బజారును ప్రారంభించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మెన్ మల్లెల రాజశేఖర్

యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు వేగవంతం చేయాలని పంచాయితీరాజ్ రాజధికారులను ఆదేసించిన జిల్లా కలెక్టర్ సి.హెచ్. విజయ మోహన్

GDE Error: Unable to load profile settings
చారిత్రక ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న హంపి ఉత్సవాలు జనవరి 9, 10, 11వ తేదీల్లో..
డ్వాక్రా బజారును ప్రారంభించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మెన్ మల్లెల రాజశేఖర్

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *