‘మేము సైతం’ పేరుతో హుద్‌హుద్ తుపాను బాధితులను ఆదుకునేందుకు తెలుగు చలన చిత్రసీమ ఓ కార్యక్రమాన్నినిర్వహిస్తోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.