బీబీసీ ఇంటర్యు లో నేను క్రికెట్‌ దేవుణ్ణి కాదు ఇదంతా భగవంతుడి దయ అని పేర్కొన్నసచిన్‌ టెండూల్కర్‌

Leave a Reply

Your email address will not be published.