జాతీయ సమైక్యత, మత, సామరస్యం పై వర్క్ షాప్ సెమినార్

రేగు  పళ్ళు తినడం వల్ల లాభాలేంటి
అక్రమ మైనింగ్, ఇసుక తరలించే వాహనాలను సీజ్ చెసి కేసు నమోదు చేయలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశం.

Press-Note1జాతీయ సమైక్యత, మత, సామరస్యం పై వర్క్ షాప్ సెమినార్

 Click here for more information for Press Note relaseed by Government .!

రేగు  పళ్ళు తినడం వల్ల లాభాలేంటి
అక్రమ మైనింగ్, ఇసుక తరలించే వాహనాలను సీజ్ చెసి కేసు నమోదు చేయలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశం.

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *