ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజలకు సకాలం లో సేవలు అందించాలి : జిల్లా కలెక్టర్

డ్వాక్రా బజారును ప్రారంభించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మెన్ మల్లెల రాజశేఖర్
పెండింగ్ లో వున్న ఎస్.సీ, ఎస్.టి కేసులకు సంబందించి పూర్తి విచారన జరిపి నివేదిక సమర్పించాలి : జిల్లా కలెక్టర్ సీహెచ్. విజయ మోహన్

ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజలకు సకాలం లో సేవలు అందించాలి : జిల్లా కలెక్టర్

 

GDE Error: Unable to load profile settings
డ్వాక్రా బజారును ప్రారంభించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మెన్ మల్లెల రాజశేఖర్
పెండింగ్ లో వున్న ఎస్.సీ, ఎస్.టి కేసులకు సంబందించి పూర్తి విచారన జరిపి నివేదిక సమర్పించాలి : జిల్లా కలెక్టర్ సీహెచ్. విజయ మోహన్

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *