అసెంబ్లీ సమవేశం

Microsoft Skype’s Facebook, Twitter account hacked
ఆఖరి పోరాటం

నేడు అసెంబ్లీలో సమవేశం మంత్రి శైలజానాథ్ తో విభజన బిల్లును అసెంబ్లిలో ప్రవేశ పేట్టలని నిర్ణయం అపై వ్యతిరేకించడం.
దీనికి ఎమ్మైల్యేలందరు కలిసి సమైక్యాంధ్రకు మద్దతివ్వలని నిర్ణయం.
అసెంబ్లీలో తెలంగాణ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తే విభజన అపటం సులువని ఎం.పి.లగడపాటి వ్యాక్య.

 

Microsoft Skype’s Facebook, Twitter account hacked
ఆఖరి పోరాటం

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *