ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కో గాంధీ… ఒక్కో నెహ్రూ… ఒకో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కావాలి”

Leave a Reply

Your email address will not be published.