junior clerk- senior clerk joke

ఉన్న ఇద్దరి పెళ్ళాల్తోనే సరిపెట్టుకుందామనుకుంటున్నాను..!.

”ఆఫీసులో కొత్తగా జాయిన్ అయిన జూనియర్ క్లర్క్‌ సీనియర్ క్లర్క్‌ని అడిగాడు” “ఏమిటి సార్.. మీరు అలా డల్‌గా ఉన్నారు..?” ”నిన్న ముగ్గురు అమ్మాయిల్ని పెళ్ళి చూపులు చూద్దామని వెళ్ళాను.. కానీ ఏ ఒక్కరూ కూడా నాకు పిల్లనివ్వడానికి ఇష్టపడలేదు” ”అయ్యో.. అలాగా.. మరిప్పుడు ఏం చేద్దామనుకుంటున్నారు..?” ”ఇక చేసేదేముంది..? ఉన్న ఇద్దరి పెళ్ళాల్తోనే సరిపెట్టుకుందామనుకుంటున్నాను..!.