jam joke

ఒరే! ఈ బుట్టలో రెండు జామపండ్లు పెట్టాను. ఒకటే వుందేమిట్రా?!!

తల్లి : ఒరే! ఈ బుట్టలో రెండు జామపండ్లు పెట్టాను. ఒకటే వుందేమిట్రా?!! కొడుకు : రాత్రి చీకట్లో చూసి, ఒకటే వుందనుకున్నానమ్మా!!!