ఫ్యక్షన్ మూలాన రాయలసీమ లో అభివృధి కుంటి పడింది : నిమ్మకాయల చినరాజప్ప

కాంగ్రెస్ నేతలకు సోనియా గాంధీ వార్నింగ్…
ప్రతి గ్రామం లో ప్రతివారికి ఇల్లు, మరుగు దొడ్డి, రక్షిత మంచి నీరు, విద్యుత్, వుండాలంటె రైతులను చైతన్య పరచాలి: జిల్లా కలెక్టర్

ఫ్యక్షన్ మూలాన రాయలసీమ లో అభివృధి కుంటి పడింది : నిమ్మకాయల చినరాజప్ప

Raayala seema Faction

 

కాంగ్రెస్ నేతలకు సోనియా గాంధీ వార్నింగ్…
ప్రతి గ్రామం లో ప్రతివారికి ఇల్లు, మరుగు దొడ్డి, రక్షిత మంచి నీరు, విద్యుత్, వుండాలంటె రైతులను చైతన్య పరచాలి: జిల్లా కలెక్టర్

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *