జిల్లా వ్యాప్తంగ ప్రజలు త్రాగు నీటికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండ చర్యలు తీసుకుంటున్నాం : జిల్లా కలెక్టర్

లఘు చిత్రంలో రహమాన్….
నిర్మాత దగ్గుబాటి రామానాయుడు ఇక లేరు

జిల్లా వ్యాప్తంగ ప్రజలు త్రాగు నీటికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండ చర్యలు తీసుకుంటున్నాం : జిల్లా కలెక్టర్

Drinking Water

లఘు చిత్రంలో రహమాన్….
నిర్మాత దగ్గుబాటి రామానాయుడు ఇక లేరు

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *