ప్రజల భాగస్వామ్యంతో జిల్లా వ్యాప్తంగ వున్న చెరువులను పునరుద్దరించుటకు చర్యలు.

ప్రజల భాగస్వామ్యంతో జిల్లా వ్యాప్తంగ వున్న చెరువులను పునరుద్దరించుటకు చర్యలు.

[gview file=”https://manakurnool.com/wp-content/uploads/2015/01/Ponds-Activities.pdf” width=”95%” save=”0″ cache=”0″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *