మార్కెట్ యార్డ్ కమిటి నూతన అధ్యక్సులుగా నగరూరు శమంతక మణి ప్రమాణ స్వీకారం

ప్రతి నెల 1వ తేదీ కి నిత్యవసర సరుకుల కార్డు దారులకు అందేలా చర్యలు
Aamir Khan in Robo 2….

మార్కెట్ యార్డ్ కమిటి నూతన అధ్యక్సులుగా నగరూరు శమంతక మణి  ప్రమాణ స్వీకారం

Market yaard

ప్రతి నెల 1వ తేదీ కి నిత్యవసర సరుకుల కార్డు దారులకు అందేలా చర్యలు
Aamir Khan in Robo 2….

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *