చంద్రన్న సంక్రాంతి కానుకను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖా మాత్యులు పరిటాల సునిత

సంక్రంతి సంబరాలలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కే.ఈ. క్రిష్ణ మూర్తి
స్మార్ట్ విలేజ్, స్మర్ట్ వార్డ్ విజయవంతం చేయాలని మండల స్థాయి అధికారులను ఆదేసించిన జిల్లా కలెక్టర్

చంద్రన్న సంక్రాంతి కానుకను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖా మాత్యులు పరిటాల సునిత

GDE Error: Unable to load profile settings
సంక్రంతి సంబరాలలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కే.ఈ. క్రిష్ణ మూర్తి
స్మార్ట్ విలేజ్, స్మర్ట్ వార్డ్ విజయవంతం చేయాలని మండల స్థాయి అధికారులను ఆదేసించిన జిల్లా కలెక్టర్

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *