శ్రీశైలం డ్యాం లొ ప్రస్తుత నీటి మట్టం

ముస్లిం యువతీ యువకులకు సామూహిక వివాహలు
‘ఆధార్ కార్డు’ అన్నింటికి అవసరమే

శ్రీశైలం డ్యాం లొ నీటి మట్టం  బుధవారం నాటికీ 871 అడుగులకి చేరింది జలశయానికి క్రిష్ణ ,  జూరాల, తుంగబద్ర  నదులు నుంచి 2,92,167 క్యుసెక్కుల వరద Srisailam-dam-with-gates-open-2నీరు వస్తొంది ఇప్పటికి నీటి నిల్వ సామర్త్యం 146,2606 టి యం సి లకు  చెరింది

ముస్లిం యువతీ యువకులకు సామూహిక వివాహలు
‘ఆధార్ కార్డు’ అన్నింటికి అవసరమే

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *