ఈ నెల 30 న ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల కెటాయింపు

అంధత్వ నివారనకు విస్త్రుత ప్రచారం అవసరం
అక్కినేని నాగార్జున పుట్టిన రోజు

* ధ్రువ పత్రాల పరిశీలనకు 2692
* ఆప్షన్ల నమొధుకు 512 మంది
* ముగిసిన ప్రక్రియ
ఎంసెట్ -2014 ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి సంబంధించి బుధవారం తొ ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, ఆప్షన్ల నమొదు ప్రక్రియ ముగిసింది
ఆప్షన్ల ఇచ్చుకున్న విద్యార్థులకు ఈ నెల 30 వ తేది సాయంత్రం 6 గంటలకు కలశాలల కేటాయింపు జరుగుతుందని పేర్కొన్నరు ఈ విషయం విద్యార్థి సెల్లుకు సమచారం వస్థుందని తెలిపారు వెబ్ సైట్లొ లాగిన్ అయిన తర్వాత రిజిష్టర్ నంబరు ప్రవేశపత్రం నంబరు పాస్ వర్డు పుట్టిన తేది నమొదు చెసి డౌన్లొడు చెసుకుంటె విద్యార్థికి కళాశాల కెటాయింపు పత్రం వస్తుందని కొ ఆర్డినెటర్లు తెలిపారు

అంధత్వ నివారనకు విస్త్రుత ప్రచారం అవసరం
అక్కినేని నాగార్జున పుట్టిన రోజు

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *