ఈరొజు మనకుర్నూలులొ టి.జి.వి కలాభవన్ లొ సురభి నాటక కలాకారులకు దసరా సందర్భంగా వెంకటెశ్ గారు వరికి భహుమతులు అందజేశారు.

కన్నిరు మున్నీరైన తమిలనాట : అక్రమాస్తుల కేసులో తమిళనాడు సీఎం జయలలితను దోషిగా తేల్చిన బెంగళూరు ప్రత్యేక కోర్టు.
Subway in kurnool

ఈరొజు మనకుర్నూలులొ టి.జి.వి కలాభవన్ లొ సురభి నాటక కలాకారులకు దసరా సందర్భంగా టి.జి.వెంకటెశ్ గారు వారికి భహుమతులు అందజేశారు.

కన్నిరు మున్నీరైన తమిలనాట : అక్రమాస్తుల కేసులో తమిళనాడు సీఎం జయలలితను దోషిగా తేల్చిన బెంగళూరు ప్రత్యేక కోర్టు.
Subway in kurnool

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *