విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో సినీతారలు క్రికెట్ ..మ్యాచ్ ద్వారా వచ్చిన 70 లక్షల రూపాయల మొత్తాన్నిముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి అందించారు…

Leave a Reply

Your email address will not be published.