కర్నూలు జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన కప్పట్రాళ్ల వెంకటప్పనాయుడు హత్య కేసులో 17 మందికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష….

Leave a Reply

Your email address will not be published.