కార్తీ తాజాగా నటించిన తమిళ చిత్రం ‘మద్రాస్’ విజయవంతం చేసినందుకు ముందుగా ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలని అన్నాడు.

Source: Karthi madras movie success meet

Leave a Reply

Your email address will not be published.