అర్జున్‌, త్రివిక్రమ్‌ల మధ్య రూపొందే చిత్రం లొ కన్నడ స్టార్‌ ఉపేంద్ర వైవిద్యమైన పాత్రను పొషించనున్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.